• 05132221022
  • 09155122153
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 14 - 16 تا 20

مقاومت های 0805-SMD


0R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 0 اهم اس ام دی سایز 0805

1.2K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.2کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

1.2M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.2مگا اهم اس ام دی سایز 0805

1.2R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.2 اهم اس ام دی سایز 0805

1.5K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.5کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

1.5M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.5مگا اهم اس ام دی سایز 0805

1.5R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.5 اهم اس ام دی سایز 0805

1.8K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.8کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

1.8M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1.8مگا اهم اس ام دی سایز 0805

1.8R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت1.8اهم است ام دی سایز0805

100K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 100کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

100R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 100 اهم اس ام دی سایز 0805

10K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 10کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

10M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 10مگا اهم اس ام دی سایز 0805

10R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 10 اهم اس ام دی سایز 0805

120K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 120کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

120R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 120 اهم اس ام دی سایز 0805

12K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 12کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

12R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 12 اهم اس ام دی سایز 0805

150K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 150کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

150R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 150 اهم اس ام دی سایز 0805

15K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 15کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

15R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 15 اهم اس ام دی سایز 0805

180K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 180کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

180R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 180 اهم اس ام دی سایز 0805

18K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت18کیلو اهم اس ام دی سایز0805

18R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 18 اهم اس ام دی سایز 0805

1K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

1M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1مگا اهم اس ام دی سایز 0805

1R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 1 اهم اس ام دی سایز 0805

2.2K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.2کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

2.2M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.2مگا اهم اس ام دی سایز 0805

2.2R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.2 اهم اس ام دی سایز 0805

2.7K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.7کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

2.7M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.7مگا اهم اس ام دی سایز 0805

2.7R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 2.7 اهم اس ام دی سایز 0805

220K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 220کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

220R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 220 اهم اس ام دی سایز 0805

22K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 22کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

22R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 22 اهم اس ام دی سایز 0805

270K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 270کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

270R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 270 اهم اس ام دی سایز 0805

27K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 27کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

27R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 27 اهم اس ام دی سایز 0805

3.3K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.3کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

3.3M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.3مگا اهم اس ام دی سایز 0805

3.3R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.3 اهم اس ام دی سایز 0805

3.9K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.9کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

3.9M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.9مگا اهم اس ام دی سایز 0805

3.9R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 3.9 اهم اس ام دی سایز 0805

330K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 330کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

330R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 330 اهم اس ام دی سایز 0805

33K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 33کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

33R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 33 اهم اس ام دی سایز 0805

390K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 390کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

390R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 390 اهم اس ام دی سایز 0805

39K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 39کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

39R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت39 اهم اس ام دی سایز0805

4.7K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 4.7کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

4.7M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 4.7مگا اهم اس ام دی سایز 0805

4.7R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 4.7 اهم اس ام دی سایز 0805

470K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 470کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

470R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 470 اهم اس ام دی سایز 0805

47K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 47کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

47R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 47 اهم اس ام دی سایز 0805

5.6K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 5.6کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

5.6M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 5.6مگا اهم اس ام دی سایز 0805

5.6R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 5.6 اهم اس ام دی سایز 0805

560K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 560کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

560R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 560 اهم اس ام دی سایز 0805

56K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 56کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

56R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 56 اهم اس ام دی سایز 0805

6.8K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 6.8کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

6.8M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 6.8مگا اهم اس ام دی سایز 0805

6.8R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 6.8 اهم اس ام دی سایز 0805

680K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 680کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

680R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 680 اهم اس ام دی سایز 0805

68K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 68کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

68R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 68 اهم اس ام دی سایز 0805

8.2K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 8.2کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

8.2M-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 8.2مگا اهم اس ام دی سایز 0805

8.2R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 8.2 اهم اس ام دی سایز 0805

820K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 820کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

820R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 820 اهم اس ام دی سایز 0805

82K-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 82کیلو اهم اس ام دی سایز 0805

82R-0805

قیمت فروش: 700 ﷼

مقاومت 82 اهم اس ام دی سایز 0805

با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات ویژه با خبر شوید.

saman-pay

 

© 2018 Pazh Electronics. All Rights Reserved.published by LivingLife